Kalite Politikamız

Fabrika Reklamcılık tüm sektörlere yönelik olarak hizmet vermektedir.. Kalite, üretim sürecinin son aşamasında ortaya çıkan bir sonuç değil; üretim sürecinin her aşamasında kendini gösteren, tüm çalışanlarca hissedilen ve benimsenen, sürekli gelişme ve yenileşmeye dayanan, müşteri memnuniyetine entegre olmuş bir olgudur. Bu anlayış içinde, makine ve ekipmanlarımıza, çalışanlarımıza ve çalışma süreçlerimize sürekli yatırım yapmak önemli bir prensibimizdir. 
 
Bu sürecin devamı niteliğindeki ISO-9000 standartları baz alınarak oluşturulmuş kalite yönetim sistemimiz şartlara ve teknolojiye uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.. Ürün kalitemiz ve teslimattaki hızımız ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, Tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak, Takım ruhu ve başarı azmine sahip çalışanlarımız ile sürekli gelişime tüm çalışanların katılımını sağlamak, Şirketimizin başarısı ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri iyileştirmek ve yenilikler ortaya koymak şirketimizin benimsediği genel kalite politikamızdır.
 
1654