Yönlendirme Tabelaları, Reklam Panoları
Yönledirme Tabela Sistemlerini ana başlık halinde toplamamız gerekirse İç Mekan Yönlendirme Levhaları ve Dış Mekan Yönlendirme Levhaları olarak adlandırabiliriz. Şimdi bu iki ana başlık halindeki tabela gruplarını inceleyelim.
 
İç Mekan Yönlendirme Tabelaları
Fabrikalarda, İş Merkezlerinde, Holdinglerde, Ofisler de bu ve bunun gibi kurumların girişlerinde, hangi katta hangi birimin bulunduğunu gösteren gönlendirme tabelaları bulunmaktadır. Bu tabelaların çoğunluğu alüminyum levhalardan üretilir. Örneğin Giriş Kata 50x70 / 70x100cm. ölçülerinde genel bir yönlendirme tabelası asılır. Bu tabelanın üzerinde hangi katta hangi birimin olduğu yazılır. Örneğin 1. Katta; Muhasebe, Halkla İlişliler, Pazarlama, Toplantı Odası, Arşiv, WC, v.s gibi odalar mevcut, Giriş Katta bulunan yönlendirme levhalarının tek halleri Birinci kata odanın kapısına yada kapı yanına asılır. Muhasebe Odasına Muhasebe, Pazarlama Odasına Pazarlama Levhalarını arasınız böylelikle dışarıdan gelen herhangibir kişi bu Tabelalar Yonlendirme Levhaları sayesinde ulaşmak istediği noktaya hızlı bir şeklide ulaşır. Bu yönlendirme Levhaları Alüminyum Levha üzerine Folyo ( Vinyl ) kullanılarak üretilir.
 
Dış Mekan Yönlendirme Levhaları
İş Merkezlerinin genel binasının yada iş yerinin tespiti için kullanılan Tabela sistemleridir. Firmanın Genel Merkezine gelmeden önce yol kenarlarına yerleştirilen Levhalardır. Bu Levhalar daha öncede bahsettiğimiz üzere ya duvarların üzerine yerleştirmek şekli ile olur, ya elektirik direklerinin üzerine yerleştirmek şekli ile olur yada yol kenarlarında müsait arazilerin üzerine ayaklı tabela yapmak yöntemiyle olur. Duvarların üzerine montaj yaparak yapacağımız yönlendirme levhaları alüminyum, Dekota ( Forex ) , vinyl germe, Plexi Glass ( Pleksiglas )v.s gibi malzemelerden ürütilerek yapılabilir. Elektirik Direklerine yada yol kenarlarındaki aydınlatma direklerinin üzerine de yönlendirme levhaları yapılabilir bu levhalar çok kullanılan yönlendirme levhalarıdır. Bağlı bulunduğunuz Belediyeler tarafından kiralanan elektirik direkleri genelde bir Firma yada Ajans tarafından yıllık bazda anlaşma yapılarak komplesi kiralanır sonrada bu firma o direklerin pazarlamasını yapar.